Tandvullingen

Tandvullingen worden gebruikt om gecarieerde of afgebroken tanden te herstellen. Als een gedeelte van uw tand verloren is gegaan of uw kies door tandbederf is beschadigd, dan kan de tandarts dit restaureren met een vulling. De vulling voorkomt verder verval en herstelt de functie. Wij werken uitsluitend met esthetische witte vullingen en gebruiken steeds een rubberdam.

De rubberdam of cofferdam bestaat uit een rubberen lapje waarin een of meerdere gaatjes gemaakt worden, waarin de tand(en) passen en dat op een kader wordt opgespannen.
De mond is een vochtige omgeving. Bovendien bevat het speeksel veel bacteriën. Om toch zuiver en droog te kunnen werken, wordt gebruik gemaakt van de rubberdam. Zo wordt de tand die verzorgd moet worden, afgeschermd van de rest van de mond.


Het voordeel voor de tandarts is dat zijn werkveld altijd proper en droog blijft.
Het voordeel voor de patiënt is dat het openhouden op een veel meer ontspannen manier kan gebeuren. Men kan regelmatig slikken en er kunnen geen stukjes materiaal in de mond vallen.

Gevoeligheid na de vulling. Na het aanbrengen van een vulling kan de behandelde tand of kies enige tijd gevoeliger zijn voor op zich ‘normale’ prikkels zoals contact met warm of koud voedsel.

Pijnklachten na het vullen van een tand of kies. Gedurende 1 tot 2 weken na het vullen kunt u pijnklachten hebben. Dit komt doordat een tand of kies uit levend materiaal bestaat. De tand moet soms de tijd krijgen om te genezen. De klachten zullen in de loop van de tijd afnemen. Indien de klachten verergeren moet u contact opnemen met uw tandarts. Er kan dan namelijk sprake zijn van een ontsteking onder de vulling die gaat opspelen.

Is echter de schade aan tand of kies erg groot, dan kan de tandarts het aanbrengen van een onlay of kroon adviseren.